Rezerwacja
Regulamin </span> Regulamin </span>
image

Regulamin

REGULAMIN HOSTELU

 1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT. Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w hostelu oraz różnego rodzaju promocji. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godz. 13:00 i kończy o godz. 10:00.
 3. Przy meldowaniu się w hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 4. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenie mienia należącego do hostelu. W przypadku grup (min. 8 osób) w momencie meldowania pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN/os. tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez Gości.
 5. Przy każdym wyjściu klucze lub kartę do pokoi należy zostawiać w recepcji. Hostel pobiera kaucję za kartę 25 PLN, za klucz 40 PLN. Zwrot przy oddaniu w/w.
 6. Pokoje sprzedawane są w całości, ale pokoje 6 i 8-osobowe mogą być sprzedawane również jako pojedyncze miejsca.. Łóżko hotelowe przeznaczone jest do dyspozycji wyłącznie jednej osoby.
 7. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę.
 8. W hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 06:00.
 9. W przypadku nie opuszczenia pokoju/łóżka do godz. 10:00 a pokój ten/łózko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.
 10. Na terenie hostelu oraz na korytarzu w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
 11. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 12. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 13. Istnieje możliwość zaakceptowania przez hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez hostel przed przyjazdem Gości. Za pobyt zwierzęcia hostel pobiera depozyt w wysokości 100 PLN na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu bez powiadomienia o tym recepcji.
 14. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji.
 15. Właściciel hostelu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.)
 16. Hostel posiada własne miejsca garażowe dla samochodu osobowego. Korzystać z niego można odpłatnie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu jego dostępności. Za korzystanie z garażu pobierana jest opłata w wysokości 10 PLN za dobę.

 

WARUNKI REZERWACJI

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji przez Gości indywidualnych powyżej 10 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości ok. 30% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota powinna wpłynąć na konto hostelu najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem Gości. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopłaty pozostałej kwoty w dniu przyjazd w recepcji. W przypadku dokonywania rezerwacji poniżej 10 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata całości kwoty.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 3. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.
 4. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.
 5. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto:
  I.N.G Bank Śląski 89 1050 1807 1000 0092 4217 5090
 6. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które jest dokonywana rezerwacja oraz terminu pobytu.
 7. Hostel akceptuje karty płatnicze Visa, MasterCard, Maestro i Diners Club. Przy płaceniu kartą podanie numeru i daty ważności jest równoznaczne ze zgodą na pobranie należności za rezerwacje.